بایگانی ماهیانه: می 2015

معرفی کتاب کودک: افسانه ی درخت خرما و بزی

معرفی کتاب کودک: افسانه ی درخت خرما و بزی

افسانه ی درخت خرما و بزی

این کتاب بازآفرینی افسانه ی درخت آسوریک است.درخت آسوریک کهن ترین متن ادبی کودکان ایران است. این کتاب افسانه ای منظوم است که نشان می دهد ایرانیان از روزگار باستان با سرود و چامه سرایی آشنا بوده اند.
نویسنده: محمدهادی محمدی
انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

(بیشتر…)