معرفی کتاب کودک

معرفی کتاب کودک: نان ابری

معرفی کتاب کودک: نان ابری

“نان ابری” داستان نان ابری، داستان همه جا بودن، سبک پرواز کردن، و آرام در کودکی ها دویدن است؛ تا با بو و مزه ی آن، بزرگترها را در این آرامش و سبک بالی شریک کنیم… این کتاب با موضوع داستان های تخیلی و با تصویرگری فوق العاده گیرا و قوی از انتشارات او به […]

0 comments
معرفی کتاب کودک: بازی با آوا، بازی با الفبا 1

معرفی کتاب کودک: بازی با آوا، بازی با الفبا ۱

بازی با آوا، بازی با الفبا ۱ کودکان بازی می کنند و یاد میگیرند. کتاب حاضر، مجموعه ی داستان های کوتاهی است که با بازی های آوایی و کلامی همراه است و کوششی است تا آغاز به خواندن را برای کودکان دلنشین تر کند. برای سهولت کار، حرف ها هماهنگ و به ترتیب حرف های […]

0 comments
معرفی کتاب کودک: افسانه ی درخت خرما و بزی

معرفی کتاب کودک: افسانه ی درخت خرما و بزی

افسانه ی درخت خرما و بزی این کتاب بازآفرینی افسانه ی درخت آسوریک است.درخت آسوریک کهن ترین متن ادبی کودکان ایران است. این کتاب افسانه ای منظوم است که نشان می دهد ایرانیان از روزگار باستان با سرود و چامه سرایی آشنا بوده اند.نویسنده: محمدهادی محمدیانتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

0 comments